Varför Nydala Trä

  • Vi levererar paneler och konstruktionsvirke med hög hållfasthet.
  • Du får jämn och hög kvalitet
  • Vi har hög kapacitet och flexibilitet.
  • Vi är FSC®- och PEFC®-certifierade och innehar CE-certifikat för samtliga produkter.
  • Vilma certifierade