Luta dig tillbaka och låt oss sköta skogen

Vår skogliga service omfattar

  • Slutavverkning
  • Gallring
  • Röjning
  • Plantering
  • Sprutning av plantor
  • Markberedning
  • Byggnation av hägn och vägar
  • Certifieringar
  • Skogsbruksplaner
  • Skoglig Rådgivning

Kostnadsfri Rådgivning

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning i din skog. Vi kommer gärna ut och ger dig råd och tips om hur du kan sköta din skog.

Leveransvirke!

Timmer: När du hugger leveranstimmer så aptera i första hand längderna 37, 43, 49, 52 och 55. Minsta diameter i topp under bark är 12 cm.

Massaved: Massaved kan ni välja att hugga antingen 3 meters ELLER fallande, dock så renderar 3 meters ett reducerat pris om 25 kr/m3fub. Fallande SKA ha en medellängd på minst 420 cm.

Sedan den 1 augusti 2019 är det en ny klassning av massaved som gäller i Sverige.
Massaveden klassas som Prima eller Sekunda. Nedan en liten enkel förklaring om det viktigaste att tänka på…

• För att det ska klassas som Prima får det inte vara mer än 5 % skogsröta i en stuv totalt, är det mer klassas det som Sekunda,(reducerat pris med 35 kr/m3fub), i denna klassen får det inte vara mer än 25 % skogsröta. Om man levererar mer än 25 % skogsröta i en stuv så blir det utskott av denna stuv eller i värsta fall mätningsvägran.
• Massaved grövre än 70 cm resulterar i direkt mätningsvägran
• Torra bitar/fel trädslag får inte vara mer än 5 % i en stuv för att klara Sekunda
Standardlängd (3 meters) är ett reducerat pris om 25 kr/m3fub
Fallande massaved måste hålla en medellängd om 420 cm

Vi rekommenderar Er att ringa till någon av våra inköpare om ni känner Er osäkra på hur ni ska aptera massaveden.

Energived: Energived bör helst apteras i 3-meters längder.

Anmäl ditt leveransvirke så fort du är klar så att virket behåller sin färskhet innan det kommer till industrin.

Här kan du läsa mer om leveransvirke

Inköpare

Andreas Eriksson
andreas.e@nydalatra.se
Telefon: 0382-56 19 07
Mobil: 0703-31 73 30

Inköpare

Joakim Karlsson
joakim@nydalatra.se
Telefon: 0382-56 19 08
Mobil: 0703-43 25 46

 

Du kan givetvis kontakta oss om Ni har andra skogliga frågor.

Välkommen att höra av dig!