Sälja skog och virke

Att sälja skog och virke är sällan några svårigheter om den skogliga servicen skötts ordentligt. Du kan luta dig tillbaka och vara säker på att din skog är i trygga händer. Ta hjälp av oss på Nydala Trävaru AB utanför Vrigstad, vi erbjuder ett flertal tjänster för dig som skogsbrukare, bland annat skoglig rådgivning.

Var medveten vad som sker i en försäljningsprocess

Vi vägleder dig hur du ska förhålla dig och sköta din skog. Med hjälp av lite tips från oss kan du sedan ställa realistiska krav på både köparen och transportören grundat på kunskap. Desto mer du själv vet om att sälja skog och virke, desto bättre säljare blir du. 

Helhetstäckande tjänster för att optimera din försäljning av skog och virke:

Slutavverkning kallas den tid när det är skördetid för skogsbrukaren. Det är både slutet och början på en skoglig omloppstid där de gamla träden nu avverkas och beståndet föryngras.

Gallring sker genom att man gör sig av med svaga och skadade träd. Detta är en av de viktigaste åtgärderna du kan göra i din skog för att göra din skog mer stormsäker i framtiden. 

Röjning är en viktig del att sköta då det är grunden till hur din skog kommer att må och det är i detta skede man börjar forma biståndet.

Plantering är den vanligaste metoden vi använder oss av för att skapa ny skog, men även självföryngring på lämpliga marker kan med gott resultat av tidig planering föreslås. 

Sprutning av plantor sker dels för att skydda plantorna men även för att plantorna ska skjuta sidoskott och därmed skapa ännu mer foder.

Markberedning utförs för att förbättra överlevnaden och göra starten på plantorna så bra som möjligt. 

Byggnation av hägn och vägar är något vi kan förmedla som tjänst, hägn byggs främst för att skydda skogens tillväxt från vilt.

Skogsbruksplaner är en viktig del för att dina mål med din skog ska fungera i praktiken. Här lägger vi upp en plan för att du ska ha ett bra hjälpmedel för ett aktivt skogsbruk.

Skoglig rådgivning innebär att vi ger dig skogliga råd kringvarje bistånd. Allt för att du ska få ut maximalt av din skog.

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du har några frågor eller funderingar. Vi kommer gärna ut till dig för kostnadsfri rådgivning och analys.

Tel: 0382 - 56 19 00
E-post: mail@nydalatra.se