Sågverket

I Jönköping går Nydala Trävarus sågverk på högvarv. Varje år produceras ca 100.000 kvadratmeter sågad gran och tall från vår anläggning vilket gör oss till ett av de mest ledande sågverken på svenska höglandet. Under åren har vi investerat i ett flertal välutvecklade sågmaskiner med extrem kapacitet, det gör att vi kan producera i stora mängder på ett enkelt och smidigt sätt.

Olika sågmetoder

I ett välutrustat sågverk kan flera olika typer av sågmetoder erbjudas. Just i vårt sågverk i Jönköping används främst metoder som blocksågning, kvarterssågning, genomsågning och stjärnsågning. Samtliga av dessa metoder är effektiva men bör användas olika. Olika metoder vid olika träslag och tjocklek. Man behöver även ta hänsyn till spänningar, torkning, årsringar etcetera för att optimera slutresultatet.

Ansvarsfullt certifierat skogsföretag

Nydala Trävaru är ett familjeägt företag som numera drivs av tredje generationen i familjeledet. Sedan starten 1908 har utvecklingen skett på ett stadigt sätt grundat på hårt jobb. Gemensamt för hela familjen är och har alltid varit vårt stora intresse för skog och miljö. Vi erhåller både PEFC- och FSC-certifikat som är två olika certifieringar och intyg på att vi jobbar aktivt med att främja ett mer uthålligt och ansvarsfullt skogsbruk.

Nydala Trävaru - ett sågverk på lång sikt

Hos oss har företag gått i generation efter generation, det har byggt starka band och fört med sig en enorm erfarenhet. Det är precis så vi även vill bygga och behålla våra långsiktiga relationer med våra kunder och markägare. Vänd dig till oss på Nydala Trävaru om du är i behov av ett trovärdigt och skickligt skogsföretag med hjärteroten i det anrika sågverket.