Virke

Virkesaffärer kan se olika ut och det finns flertalet sätt sälja skog och virke på. Beroende på situation och vad som passar skogsägaren bäst avverkas och levereras färdigt virke. Som skogsägare är man en företagare och som företagare är det viktigt att regelbundet göra investeringar i sin verksamhet. Vårt virkes plan är smidigt och effektivt, ett bra sätt att investera i. Nydala Trävaru i Vrigstad/Värnamo/Jönköping finns här för dig för att underlätta under processens gång, från planering till avverkning. Med bra planeringsverktyg som du får genom vår skogsbruksplanering kan du som skogsägare ta klokare beslut och därmed öka investeringsmässigt.

Anmäl ditt virke

Så fort du som skogsbrukare är klar med ditt virke så vill vi att du anmäler ditt leveransvirke till oss. Det grundat på att vi vill att virket behåller sin färskhet innan det anländer till industrin. Anmälan av virke som avverkats bör ske inom två veckor efter fällningsvecka för bästa resultat.

Att tänka på när du ska hugga ditt virke

När det är det är dags att hugga virket bör du förhålla dig till vår aktuella prislista. Det är utifrån prislistan den inmätta volymen betalas.

Timmer kan huggas i en rad olika länger. Se dock till att aptera längderna i 36.8, 42.8, 48.8 och 54.8 dm i första hand. Topp under bark bör vara 12 cm i minsta diameter.

Massaved bör huggas fallande, medellängd 420 cm. 3 meters massaved renderar i prisavdrag med 25 kr/m3fub 

Energived bör helst huggas i 3-meters längder.

Frågor eller funderingar

Vill du ge dig själv bästa förutsättningarna för att lyckas komma igång med din försäljning av virket i Jönköping med omnejd? Ta gärna kontakt med oss på Nydala Trävaru för rådgivning, vår fantastiska personal endast finns endast ett telefonsamtal bort för att besvara dina frågor och reda ut dina funderingar.

Tel: 0382 - 56 19 00
E-post: mail@nydalatra.se