Om Nydala Trävaru AB

Nydala Trävaru AB är ett familjeägt företag och grundades 1908. Utvecklingen har varit stadig och det är nu tredje generationen som driver företaget. Huvudverksamheten består av sågning, hyvling och försäljning av virke. Produktionen är ca 100.000 m3 sågad gran och tall per år och vi är därmed en av de ledande sågverken på sydsvenska höglandet. Våra tre moderna hyvellinjer har kapacitet för hela produktionen. Nu även har vi en timmersortering som gör det enklare och smidigare för alla.

Vi erbjuder även skoglig fullservice med allt från skogsbruksplaner och certifieringar till slutavverkning.

Nydala Trävaru AB är PEFC™  och FSC®-certifierade.

Ingemar Lindman
VD Produktion
0382-56 19 01
0708-67 62 07
ingemar@nydalatra.se

Bengt Lindman
Försäljning
0382-56 19 04
bengt@nydalatra.se