Aktuellt


Leveransvirke transporteras kontinuerligt, se till att anmäla så fort som möjligt för att bibehålla bra kvalité. 
Passa även på att titta över er skogsfastighet om det är något som behöver åtgärdas, allt från röjning, gallring eller slutavverkning. Slå gärna en signal till oss på Nydala så kan vi bestämma en tid som passar er för att kolla på er skog

Plantor, Markberedning

Glöm inte bort att beställa plantor och markberedning till våren. Ni som planterar själva, se till och beställ markberedning i tid.

Gallring, Röjning

Passa på att se över gallringsbehovet i din skog, för att få en stabil skog är att gallra i tid. Vi har en gallringsgrupp som gärna hjälper till. Röjning är alltid aktuellt. Vi har en bra grupp som hjälper oss med detta.

Leveransvirke

Anmäl ditt leveransvirke så fort du är klar så att virket behåller sin färskhet innan det kommer till industrin.

Vid frågor kontakta

Andreas Eriksson på 0703-31 73 30 eller andreas.e@nydalatra.se
Joakim Karlsson på 0703-43 25 46 eller joakim@nydalatra.se
Jan Henricson på 0707-58 62 15 eller jan@nydalatra.se