Nydala Trävaru AB ligger utmed väg 127 mellan Vrigstad och Värnamo. Produktionen är ca 100.000 m3 sågad gran och tall per år och vi är därmed en av de ledande sågverken på sydsvenska höglandet.

Våra två moderna hyvellinjer har kapacitet för hela produktionen.

Vi erbjuder även skoglig fullservice med allt från skogsbruksplaner och certifieringar till slutavverkning.

Nydala Trävaru AB är PEFC- samt FSC®-certifierade (CoC).    PEFC